Google’s mobile-friendly test

آینده سئو

برای اینکه بدانید که وب سایت شما با استانداردهای گوگل در سازگاری با تلفن همراه (Google’s mobile-friendly) مطابقت دارد یا خیر، کافیست آدرس وب سایت خود را در صفحه Google’s mobile-friendly test وارد کنید.

The Future Of SEO
Google’s PageSpeed test

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار