Hard Disk

رم

اگر شما یک وب سایت نسبتا بزرگ دارید، باید مطمئن شوید که حافظه ی ذخیره سازی کافی برای همه ی فایل های وب سایت شما وجود دارد. این موضوع، به خصوص زمانی که در حال برنامه ریزی برای ذخیره سازی تمام فایل های رسانه های وب سایت خود بر روی سرور هستید، حائز اهمیت است.

CPU
RAM

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار