cPanel or plesk

سی پنل یا پلسک

در این مقاله دو مورد از بهترین کنترل پنل ها را معرفی می کنیم: cPanel و Plesk. و راجع به امکانات آن ها، قیمتشان و اینکه کدامیک را برای نیازهایتان انتخاب کنید، توضیح می دهیم.

cPanel

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار