Google Analytics

گوگل آنالیتیکس

Google Analytics یک استاندارد طلایی در میان تحلیل گران تجاری و افراد حرفه ی وب سایت ها برای ردیابی میزان بازدید و استفاده از وب سایت می باشد. این مجموعه قوی تجزیه و تحلیل وب سایت، مورد استفاده ی همه، از جمله شرکت های چند ملیتی و مالکان کارهای نیمه وقت قرار می گیرد.

buffer

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار