acquisition overview

داده های اکتساب ترافیک

گزارش اکتساب ترافیک در Google Analytics، به شما کمک می کند تا بفهمید که ترافیک وب سایت شما از کجا آمده است. با فهمیدن اینکه چگونه کاربران وب سایت شما را پیدا می کنند، متوجه می شوید که کدام روش بازاریابی کارآمد بوده است و کدامیک به کمک نیاز دارد.

Bounce Rate

یه انتخابِ خوب داشته باش!

آخرین اخبار